Zásady ochrany osobních údajů

Pokud nominuješ obal, jsi účastníkem hlasování, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřuješ nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznam se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máš v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsme nezisková organizace Bezobalu z.ú., IČO: 03920585, se sídlem Budečská 851/28, Praha 2 – Vinohrady, 120 00, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka U 195.

Provozujeme webové stránky www.bizarobal.cz a www.zerowasters.cz

Tvoje osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budeš chtít v průběhu uchování tvých osobních údajů obrátit, můžeš nás kontaktovat na e-mail: zeptejse@zerowaters.cz

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce tvých osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, tedy že: budeme zpracovávat tvé osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme ti a budeme tě podporovat v uplatňování a plnění tvých práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím políčka “Novinky ze světa ZW” či „Chci dostávat aktuální info“ nebo „Chci odebírat newsletter“ poskytuješ souhlas s nakládáním s tvými daty dle GDPR organizace Bezobalu, z.ú.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje (e-mail, jméno a příjmení, příp. telefonní číslo a datum narození), které nám svěříte sami, pro naplnění těchto účelů:

 • poskytování služeb, plnění smlouvy – tvé osobní údaje nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do webové aplikace,atd.)
 • zasílání informačních e-mailů – tvé osobní údaje (e-mail) využíváme za účelem přímého oslovení, zasílání informačních sdělení a vedení statistik. Newslettery ti zasíláme pouze na základě tvého souhlasu, a to po dobu 15 let od udělení. V obou případech můžeš tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • vedení přehledu o dárcích (Bezobalu využívá aplikaci Darujme.cz k získávání příspěvků na obecnou činnost nebo konkrétní projekty. Podmínky zpracování osobních údajů při poskytnutí daru prostřednictvím aplikace Darujme.cz jsou uvedeny na tomto odkaze)
 • personalizované žádosti o dar (e-mailem nebo telefonicky)
 • fotografická dokumentace – uchováváme fotografie z akcí za účelem dalšího marketingu a pro potřeby donorů. Uchováváme pouze ty fotografie lidí, kteří k tomu dali výslovný souhlas.

Tvé osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo pokud jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme tvou IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíš a ze které stránky přicházíš. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako náš oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě tvého souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžeš na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení tvých osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K tvým osobním údajům budou mít přístup vybraní zaměstnanci a spolupracovníci Bezobalu z.ú., kteří spravují newsletter a náš účet na portálu darujme.cz, a dále zpracovatelé databáze, firma Mailchimp (nástroj sloužící k hromadným rozesílkám), se kterými máme ochranu osobních údajů smluvně ošetřenu, Facebook, Seznam a Google; k osobním údajům mohou mít přístup také dodavatelé těchto subjektů, kteří jsou při zpracování osobních údajů v postavení dalšího zpracovatele. Žádnému dalšímu příjemci tvé údaje poskytovat nebudeme.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máš řadu práv. Pokud budeš chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktuj nás prostřednictvím e-mailu: zeptejte@zerowasters.cz.

V souvislosti se zpracováním tvých osobních údajů tě informujeme o tvých právech:

 • Právo odvolat souhlas: v případech, kdy ke zpracování tvých osobních údajů dochází na základě tvého souhlasu, máš právo svůj souhlas kdykoliv odvolat.
 • Právo na přístup: máš právo na kopii osobních informací, které o tobě uchováváme, a na informace o tom, jak je využíváme.
 • Právo na opravu: pokud se domníváš, že jsou informace, které o tobě máme, nepřesné, můžeš nás požádat o jejich aktualizaci či změnu.
 • Právo vznést námitku: máš právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme za účelem oprávněného zájmu. Jestliže nebudeme mít pro zpracování přesvědčivý oprávněný důvod, nebudeme osobní údaje pro daný účel dále zpracovávat.
 • Právo na přenositelnost údajů: za určitých okolností máš právo nás požádat, abychom ti poskytli tvé osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Můžeš také požádat, abychom údaje předali třetí osobě.
 • Právo na výmaz: za určitých okolností máš právo nás požádat, abychom tvé údaje vymazali, například pokud již osobní údaje nejsou nutné pro původní účel. Právo na výmaz však nemůžeš uplatnit, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti Bezobalu, pro výkon práva na svobodu a informace a v případě dalších důvodů stanovených právními předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností máš právo nás požádat, abychom přestali tvé osobní údaje využívat, například pokud se domníváš, že nejsou přesné, nebo pokud se domníváš, že není potřeba, abychom tvé osobní údaje nadále využívali.

Pokud budeš některé z těchto práv využít, podej žádost. Můžeš ji podat pouze ty, popřípadě tvůj zmocněnec. Pokud si nebudeme jisti identitou žadatele, můžeme tě požádat o další informace, abychom si tvoji totožnost ověřili.

Naše povinnost žádosti vyhovět v některých případech závisí na tom, pro jaký účel tvoje údaje zpracováváme. Některá práva lze uplatnit jen pro určité účely zpracování, nebo existují zákonné výjimky.

V případě, kdyby tvoje žádost dle tohoto článku Zásad byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména opakovaná, může Bezobalu buď uložit přiměřený poplatek, nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud nejsi spokojen s naší odpovědí nebo se domníváš, že tvé údaje zpracováváme nekorektně či nezákonně, můžeš podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Další informace o Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7 a jeho postupech pro podávání stížností nalezneš zde.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

Newslettery a e-maily ti zasíláme na základě našeho oprávněného zájmu.

Posíláme ti je jen na základě tvého souhlasu. V obou případech můžeš ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si tě ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat tvé osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení tvých osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Bez tvého souhlasu nebudou tvoje osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.8.2022.

Anticenu pořádájí Zerowasters
s podporou Hl. m. Prahy.

Kontakty

Ivo Kropáček
Vystudoval odpadové hospodářství na Vysokém učení technickém v Brně. Několik let pracoval v brněnské a pak olomoucké místní pobočce Hnutí DUHA. Nyní má na starost prosazování lepších recyklačních služeb pro domy a byty, legislativy podporující prevenci odpadu a zero waste certifikaci firem, měst a obcí. Napsal několik publikací, počínaje odbornými studiemi přes manuály pro radnice až po vzdělávací brožurky pro děti. Pokud potřebujete vědět, jak funguje podpora vratných lahví ve Švédsku nebo sběr tříděného odpadu v Curychu, narazili jste na toho pravého. Je členem Rady odpadového hospodářství – poradní instituce Ministerstva životního prostředí, Monitorovacího výboru OPŽP, Komise pro životní prostředí Rady Olomouckého kraje a zastupitelem podhorské obce na Olomoucku.

Jan Kulhánek
Jan Kulhánek se v rámci doktorského studia na Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT Praha věnuje ekodesignu – systematickému procesu, který pomáhá předcházet environmentálním dopadům produktů již ve fázi návrhu, dále pak zapojováním metody LCA (posuzování životního cyklu) do návrhu. Je součástí Centra environmentálního výzkumu, které se zabývá odpadovým a oběhovým hospodářstvím a environmentální bezpečností. V minulosti vystudoval průmyslový a produktový design na ČVUT Praha a nyní působí jako designér na volné noze. Za svou designovou tvorbu dostal ocenění jako jsou Best in design, Graduation projects a Czech design award.

Michaela Thomas
Jinak než marketingově firmy komunikovat nemůžou. To nejde. Nebo ne? Míša Thomas je majitelka etického design packagingového studia Butterflies and Hurricanes a členka iniciativy No Greenwashing. Na prvním místě se, ale cítí být obyvatelkou planety Země, člověkem a ženou. Tyto její role formují vše, co v životě dělá. Součástí jejího arsenálu pro velké systémové změny je design a myšlenkový směr matering, kterým její designerské studio žije od roku 2019. Mattering firmám pomáhá stát se tím, čím skutečně jsou. Namísto tabulek, grafů a analýz používá jemnohmotné a niterné procesy. V nich zrcadlí a odlupuje nepotřebné slupky, čímž vzniká prostor pro vyprávění Nového příběhu.

Co nám vadí na nesmyslných obalech?
Tyhle obaly jsou nesmyslné především proto, že jsou úplně zbytečné. Chrání většinou to, co už samo o sobě nějakou slupku má. Velmi často jde třeba o balené ovoce nebo zeleninu, kterou si doma můžeme opláchnout a žádný další obal nepotřebuje. Banán na plastovém tácku, ředkvičky s odstraněnou natí a v igelitovém pytlíku, sušenky zabalené v obalu, pak ještě v plastovém boxíku a ještě v papírové krabici…však to sami znáte.

Co nám vadí na klamavých obalech?
Jednoduše to, že marketingové praktiky, které používají jejich výrobci slouží k oklamání nebo přinejmenším k nepravdivé představě o produktech, které nám nabízejí. Myslíte si, že babiččinu mouku opravdu vyrobila babička? Že zelené nápisy a různé vymyšlené eko značky jsou skutečnou zárukou toho, že je něco ekologicky a udržitelně vyrobeno? Nebo si myslíte, že papírová taška je ekologická i když ji použijeme jen jednou?

Co nám vadí na tom, že se obal nedá recyklovat?
Pokud se obal skládá z více materiálů, které od sebe nejdou oddělit, je to kompozitní obal a jeho největším problémem je to, že se nedá recyklovat a patří tedy do směsného odpadu. Takové obaly jsou označené identifikačním kódem C. Za lomítkem bývá uveden materiál, který nejvíce v obalu převažuje. Další podle čeho poznáte, že obal není recyklovatelný, je to, že na něm není uveden recyklační trojúhelník a to ani v jedné variantě – tedy s obrysovými nebo plnými šipkami. Jediné co možná uvidíte je panáček, který hází obal do koše. Ten ale neříká nic jiného, než to, kam prázdný obal patří.

Co nám vadí na nadměrných obalech?
Především to, že si domů nosíme mnohdy více vzduchu než produktu, který jsme chtěli koupit. Zákon o obalech výrobcům sice ukládá, aby hmotnost a objem obalu byly co nejmenší, v praxi se ale mnohdy setkáváme s opakem. Výrobci zákon porušují. Nadměrné obaly zbytečně zatěžují životní prostředí, a navíc, pokud použijeme velký obal jednorázově, stane se záhy i velkým odpadem.